UBKCJLNP26 Publikační činnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podnítit studenty k vlastní publikační činnosti v oboru a nácviku prezentace odborných výsledků.
Výstupy z učení
Student umí: - napsat abstrakt práce - vybrat klíčová slova - sestavit odborný článek - pracovat s odbornou literaturou - prezentovat výsledky na konferenci
Osnova
  • Zápočet mohou získat studenti za vlastní odbornou publikační činnost na přiměřeném vědeckém fóru: referát na vědecké konferenci, článek v odborném časopisu, příspěvek ve sborníkukapitola v odborné knize. Student předloží publikaci nebo program a zprávu z konference. Minimální autorský podíl studenta musí být 50 % a rozsah příspěvku musí odpovídat definici daného výsledku podle metodiky RVVI.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP26