UCJANGBP55 Angličtina pro IT 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP55/A: St 9:45–11:20 M13, V. Woznicová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je hlubší porozumění specifickým oborovým informacím v mluvené i psané formě. Student si prohloubí jazyková specifika a prostředky používanými v angličtině zaměřené na informační technologie. Zahrnuty budou i hlavní způsoby firemní komunikace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen řešit odborné záležitosti v rámci pracovního procesu i firemních komunikací.
Osnova
  • 1. Introduction to the course 2. Database basics 3. Data processing 4. Data storage and back-up 5. Database systems benefit 6. Types of network 7. Networking hardware 8. Fault diagnosis 9. Software and hardware repair 10. Customer service 11. Security solutions 12. Security procedures 13. Reporting incidents
Literatura
    povinná literatura
  • Olejniczak, M. (2011). English for information technology. Essex: Pearson Education, 2011.
  • Glendinning, E. H. aj. McEwan. (2006). Oxford English for information technology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.
    doporučená literatura
  • Marks, J. (2007). Check your English vocabulary for computers and information technology: all you need to improve your vocabulary. 3rd ed. London: A. & C. Black.
Výukové metody
lectures, class discussion, projects, presentation, homework, reading
Metody hodnocení
written lexical test, oral presentation on selected IT topic, 75% attendance
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP55