UBKKDBP010 Zpravodajsko-publicistický seminář II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Bergmannová (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Rozbor novinových článků a zpravodajsko-publicistických pořadů, napříč různými typy médií. To vše s ohledem na společenskou úlohu médií, na zákony a etiku. Studenti se seznámí také s rolí tisku v regionu a specifiky regionálního rozhlasového a televizního studia.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. obraz a média
 • 3. média a etika
 • 4. redakční systémy
 • 5. psaná reportáž
 • 6. žánry televizní a rozhlasové publicistiky
 • 7. cross žánry
 • 8. interview jako žánr
 • 9. psané vs. audiovizuální interview
 • 10. příprava na interview a vedení rozhovoru pro interview
 • 11. editorská/dramaturgická práce v rozhlasové a televizní publicistice
 • 12. zpravodajství a nová média
 • 13. objektivita vs. předpojatost
Literatura
  povinná literatura
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. info
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
  doporučená literatura
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. info
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha: Akropolis, 2006. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. info
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.