UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP25/A: Po 13:55–15:30 M10, B. Hamplová
Předpoklady
Základní dovednosti práce v MS Word.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je seznámit studenty se zásadami písemné komunikace v rámci obchodních styků s obchodními partnery a s interní komunikací v organizacích. Na seminářích budou studentům představeny nejčastější typy dopisů a emailů v rámci obchodní korespondence. Studenti se seznámí s charakteristikou formální korespondence (zpravidla v listinné podobě) a neformální korespondence (zejména v elektronické podobě), s různými typy úředních dopisů, personálních písemností, dále s marketingovými materiály či jednoduchými právními a obchodními písemnostmi. Seminář o obchodní korespondenci se bude také zabývat stylistikou, formálními náležitostmi a strukturou obchodních dopisů či emailů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět informacím týkající se běžné úřední korespondence;
- napsat obchodní dopis, žádost, stížnost;
- řešit běžné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Osnova
 • 1. Introduction to the business correspondence: types of letters in business correspondence, the phenomenon of electronic letters, differences between written and electronic correspondence.
 • 2. Written and electronic documents: main features, greetings, structure of the letter/email, content, stylistics.
 • 3. Effective business writing, business letters structure, planning and organising a letter, creating an email.
 • 4. Types of neutral letters, writing neutral letters, writing inquiry, requests – formal versus informal letters/documents.
 • 5. Letters of inquiry, requests in depth – basic features, styles, form, content.
 • 6. Letters of proposal, bid – basic features, styles, form, content, selected business English vocabulary.
 • 7. Letters of claim, complaint – basic features, styles, form, content, selected business English vocabulary.
 • 8. Contracts (reservation, confirmation) – business contracts, job contracts and their features.
 • 9. Covering letters and CVs – form, content, selected business English vocabulary, style, way of manipulation
 • 10. Application forms, job documents, insurance documents, applications in general.
 • 11. Dismissal documents, ending a job (job related) – form, features, content, style.
 • 12. Miscellaneous correspondence – newsletter, marketing, documents, memorandums, reports (daily, annual).
 • 13. Practical usage – templates and topics, revision test on selected business English vocabulary.
Literatura
  povinná literatura
 • Ashley, A. (2002). Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: OUP.
 • Cenere, P. et al. (2015). Communication Skills for Business Professionals. Cambridge: CUP.
 • Haigh, R. (2006). Oxford Handbook of Legal Correspondence. Oxford: OUP.
  doporučená literatura
 • Reynolds, S., Valentine, D. and Munter, M. (2011). Guide to Cross-Cultural Communication. New Jersey: Prentice Hall.
  neurčeno
 • „How to write a business letter“ https://en.oxforddictionaries.com/writing-help/how-to-write-a-business-letter
 • „Formal business letter templates“ https://templates.office.com/en-us/Formal-business-letter-TM00002133
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
účast na seminářích, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru, závěrečný projekt
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP25