UIMOIBP028 Vývoj mobilních aplikací

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP028/A: Po 14:45–16:20 B3a, J. Martinů
Předpoklady
Algoritmy a programování II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s operačními systémy pro chytré telefony Android, Windows Mobile a iOS. Seznámí se s architekturou mobilních operačních systémů, s vývojovým prostředím typu Host-Target a nástroji pro vývoj aplikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat architekturu mobilních operačních systémů;
- se orientovat ve vývojovém prostředí typu Host-Target;
Osnova
 • 1. Platformy Android, Windows Mobile, iOS
 • 2. Architektura mobilních operačních systémů
 • 3. Prostředí typu Host-Target
 • 4. Vývojové prostředí pro vývoj aplikací
 • 5. Java pro mobilní aplikace
 • 6. Platforma .NET a C#
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, Mark L. Android 2: průvodce programováním mobilních aplikací. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3194-7. info
  doporučená literatura
 • https://developer.android.com/, https://elinux.org/Android_Architecture
 • https://www.bluestacks.com/cs/index.html
 • BURNETTE, Ed. Hello, Android: introducing Google's mobile development platform. 2008. ISBN 978-193-4356-173. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Interaktivní přednášky
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Demonstrace dovedností při cvičení: sestavit aplikaci v rozsahu kurzu.
2. Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP028