UCJNNKMU Moderne Unterrichtsformen

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s otázkami interakcí ve vyučování cizích jazyků. Naučí se organizovat vyučovací jednotku tak, aby brali ohled na individuální zvláštnosti žáků, aplikovali diferencovaný přístup a plánovali výuku, aby byla co nejefektivnější a žáci účelně využívali čas ve vyučování i při domácí přípravě. Práci ve skupinách budou organizovat tak, aby se do ní zapojili všichni žáci. Posluchači se seznámí se strategiemi a technikami učení v různých typech sociálních interakcí v cizojazyčné výuce. Naučí se také aplikovat různé sociální formy ve výuce: vést rozhovor, diskusi, moderovat aktivity, hodnotit výkony respondentů, řešit konflikty ve třídě apod. Pro zlepšení interakcí se naučí využívat různé formy pozorování, provádět záznamy a uplatňovat je. Při výuce cizího jazyka se naučí zohledňovat mezipředmětové vztahy. Posluchači získají nezbytné dovednosti potřebné pro sestavení a vedení jazykového portfolia.
Výstupy z učení
Znalosti moderních strategií a technik výuky cizích jazyků. Znalosti o aktuálních trendech ve výuce.
Osnova
 • 1. Kooperatives Lernen
 • 2. Stationenlernen
 • 3. Projektunterricht I
 • 4. Projektunterricht II
 • 5. Internetprojekte
 • 6. Webquests
 • 7. Gruppenarbeit I
 • 8. Gruppenarbeit II
 • 9. Planspiele
 • 10. Simulation
 • 11. Zukunftswerkstatt
 • 12. Talk-Show
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
zápočet, prezentace

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKMU