UBKKDBP018 Kultura scénování a scénická kultura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Divadlo, herectví, performativita: všechny tyto a příbuzné fenomény a s nimi související pojmy a problémy, které se vyskytují v praxi i v teorii, při studiu i při výkonu příslušných profesí nejsou oddělitelné, tj. ani náležitě pochopitelné a zvládnutelné bez jejich základu a východiska: tento základ a východisko představuje scénování, které se uplatňuje – a lze potažmo i zkoumat – na jeho antropologické, sociologické, estetické i uměnovědné úrovni. Náplní a cílem předmětu je zkoumání lidského scénování v širším kontextu včetně okcidentálně-orientální komparace.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky: kulturní dramaturgie aneb scénologie
 • 2. Scénování není jen divadlo
 • 3. Vývoj technických médií
 • 4. Masová výroba zboží
 • 5. Od zjevného ke skrytému aneb proč je naše doba dobou všeobecné scénovanosti
 • 6. Proměna scénování a proměna vnímání
 • 7. Scénologie prostoru
 • 8. Scénologie chování
 • 9. Scénologie postavy
 • 10. Scénologie slova
 • 11. Scénologie zážitku: od rituálu k eventu
 • 12. Západní versus orientální pohled na některé složky scénologie
 • 13. Shrnutí problematiky a jejích klíčových otázek formou reflexe studentů
 • Povinná literatura: LIPUS, R. Scénologie Ostravy, Praha 2006. VOSTRÁ, D. Předpoklady japonské scéničnosti, Praha 2015. VOSTRÝ, J. Scénování v době všeobecné scénovanosti (Úvod do scénologie), Praha 2012. VOJTĚCHOVSKÝ, M. – VOSTRÝ, J. Obraz a příběh (Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění), Praha 2008. Doporučená literatura: GAJDOŠ, J. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, Praha 2010. VALENTA, J. Scénologie každodenního chování, Praha 2011. VOSTRÝ, J. / SÍLOVÁ Z. Je dnes ještě možné herecké umění? (Příspěvek ke scénologii herectví), Praha 2009.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Zapojení do projektů vznikajících v rámci semináře. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Písemné zpracování některého z klíčových témat semináře.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.