UCJANGBP15 Americká literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 9:45–10:30 M8, Čt 11:25–12:10 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP15/A: Čt 10:35–11:20 M8, D. Adamová, M. Weiss
UCJANGBP15/B: Čt 12:15–13:00 M8, D. Adamová, M. Weiss
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem kurzu je přiblížit studentům významná díla americké literatury především z hlediska praktického. Důraz je tedy kladen na četbu a práci s konkrétními texty, jejíž součástí je textová analýza a její interpretace v kontextu americké literatury a kultury jako celku. Zvláštní pozornost je věnována pokusu definovat specifika amerického písemnictví, jeho inspiračním zdrojům a vzájemným propojením, ale i postupnému vývoji od závislosti na "mateřské" literatuře britské k samostatnosti a cestě k pluralitní, multikulturní povaze americké literatury současnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu umět definovat zásadní rysy americké literatury, bude znát její významné představitele a díla. Bude schopen provést analýzu textů z různých časových období a různých žánrů. Bude schopen aplikovat základní literární pojmy a používat sekundární zdroje.
Osnova
 • 1. Koloniální literatura
 • 2. Literatura americké revoluce
 • 3. Transcendentalismus
 • 4. Počátky afro-americké literatury
 • 5. Moderní americká poezie: Walt Whitman
 • 6. Moderní americká poezie: Emily Dickinson
 • 7. Moderní americká povídka a poezie: Edgar Allan Poe
 • 8. Počátky amerického románu: Nathaniel Hawthorne
 • 9. Počátky amerického románu: Herman Melville
 • 10. Realismus 19. století
 • 11. Raný modernismus
 • 12. Naturalismus
 • 13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Procházka, M. a kol. Lectures on American Literature, Praha: Univerzita Karlova, 2002. info
  doporučená literatura
 • Castronovo. The Oxford Handbook of Nineteenth- century American Literature. info
 • Ruland. Od puritanismu k postmodernismu. Praha, 1998. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Povinná aktivní účast na seminářích min. 75 %, prezentace písemné ověření studijních výsledků.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP15