UBKCJLNP07 Literatury českého středověku a raného novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–8:50 M9
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP07/A: St 8:55–10:30 M9, J. Sichálek
Předpoklady
Odhodlání číst texty ve staré a střední češtině a odvaha setkávat se s něčím jiným.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška a seminář podává hlubší poučení o literární produkci české středověku a raného novověku.
Výstupy z učení
Kurz seznamuje studující se specifiky tzv. starší české literatury. Studentky/studenti budou po absolvování schopni:
- popsat jednotlivé etapy vývoje staršího českého písemnictví, zejména jejich žánrovou skladbu;
- charakterizovat nejvýznamnější (kanonická) díla staroslověnské, latinské, české a německé slovesné tvorby.
Osnova
 • Staroslověnská a církevněslovanská písemná kultura.
 • Latinská vzdělanost a literatura.
 • Němečtí básníci v Čechách.
 • Písemnictví v češtině.
 • Latinská, česká a německá literatura 14. století.
 • Latina, čeština a němčina ve věroučných polemikách.
 • Latinská a česká literatura dlouhého 16. století I.
 • Latinská a česká literatura dlouhého 16. století II.
 • Latinské školské drama.
 • Barokní legendistika a historiografie.
 • Barokní kázání.
 • Duchovní píseň.
 • Tzv. knížky lidového čtení a tzv. kramářská píseň.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, J., A. STICH, J. JANÁČKOVÁ a J. HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • JACKOVÁ, M. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století. Praha: FF UK, 2011.
 • Moravo, Čechy, radujte se. Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. Uspořádali V. Bok, J. Pokorný. Praha: Aula, 1998
 • KOLÁŘOVÁ, J. a STRNADOVÁ, K. (eds.) Dělání mnohých knih žádného konce není. Antologie textů ke studiu starší české literatury. Literatura raného novověku. Olomouc: UP, 2011.
 • DOLEŽALOVÁ, L. et al. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017
 • Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Red. A. Jakubcová. Praha: Academia, 2007.
Výukové metody
Přednášky (formou prezentace), diskuse, cvičení, týmová práce, pozorné čtení děl s komentářem, seminární práce.
Metody hodnocení
Prezentace seminární práce, písemný test (skládá se z 12 otázek hodnocených 12 body, k úspěšnému složení je třeba dosáhnout minimálně 8 bodů).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP07