UHVD2009 České dějiny nejnovější

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD2009 České dějiny nejnovější || ! XX_0054 Fašizmus a nacizmus 20. storoč || ! XX_0093 Fašizmus a Nacizmus v 20. stor
Znalost základních trendů vývoje českých dějin nejnovějších
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní faktografie a tendence vývoje české, resp. československé společnosti v letech 1938 do současnosti. Charakteristika jednotlivých státních celků a režimů. Objasnění politického, hospodářského a kulturního vývoje.
Osnova
 • Podat ucelený výklad vývoje československé společnosti od roku 1938 do 70.a 80. let 20. století. Zachytit kontinuální trendy vývoje z období předválečného a válečného pro následující léta poválečná. Charakterizovat dobu nacistické okupace a válečného období, poválečné "omezené" demokracie i komunistického systému v jeho různých etapách. Zachytit politický, hospodářský a sociální vývoj, základní rysy kulturního vývoje i každodenního života. Poukázat na vliv širších evropských a středoevropských souvislostí
  Podat ucelený výklad vývoje československé společnosti od roku 1938 do 70.a 80. let 20. století. Zachytit kontinuální trendy vývoje z období předválečného a válečného pro následující léta poválečná. Charakterizovat dobu nacistické okupace a válečného období, poválečné "omezené" demokracie i komunistického systému v jeho různých etapách. Zachytit politický, hospodářský a sociální vývoj, základní rysy kulturního vývoje i každodenního života. Poukázat na vliv širších evropských a středoevropských souvislostí
  Seznam přednášek:
  1. Úvod, rozbor literatury a pramenů ke studiu nejnovějších československých, respektive českých dějin.
  2. Pomnichovská republika.
  3. Válečné období na území bývalého Československa a proces osvobozovaní.
  4. Domácí a zahraniční protinacistický odboj.
  5. Principy "omezené demokracie".
  6. Hospodářský a sociální vývoj Československa 1945 - 1948.
  7. Krize 1947 a únorový převrat 1948.
  8. Zakladatelské období komunistického systému a jeho první krize (1948 - 1953).
  9. Exil a emigrace.
  10. Perzekuce a odpor.
  11. Politický vývoj Československa v 50. - 70. letech.
  12. Hospodářský a sociální vývoj Československa od roku 1948.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kaplan, K. Československo v letech 1945 - 1948, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1948 - 1953, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1953 - 1966, Praha 1992. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1967 - 1969, Praha 1993. info
 • Tigrid, P. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Praha 1990. info
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Znalost základních pojmů a problémů (písemný test)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.