UIMOIBP046 Informační systémy II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP046/A: St 16:25–18:00 B3b, D. Valenta
Předpoklady
Informační systémy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí těchto praktických cvičení je modelování procesů ve vybrané organizaci pomocí systému ARIS společnosti Software AG.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat klíčové procesy v podniku;
- určit a popsat vlastnosti procesů;
- analyzovat návaznosti a rizika procesů;
Osnova
 • 1. Úvod do BPM
 • 2. Úvod do platformy ARIS
 • 3. Základy modelování procesů pomocí platformy ARIS Design
 • 4. Architektura podnikových procesů s ARISem
 • 5. První model – pracujeme se systémem ARIS
 • 6. Více o ARIS rozhraní
 • 7. Událostmi řízený procesní řetězec
 • 8. Modul ARIS Průzkumník
Literatura
  povinná literatura
 • BRUCKNER, T., J. VOŘÍŠEK a A. BUCHALCEVO. Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. info
  doporučená literatura
 • ROSING, Mark, Henrik SCHEEL a August-Wilhelm SCHEER. The complete business processhandbook: body of knowledge from process modeling to BPM. Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-799959-3. info
 • Rob Davis. ARIS Design Platform: Getting Started with BPM. Berlin:Springer-Verlag, 2007. ISBN 978-1846286124. info
 • Rob Davis. Business Process Modelling with ARIS: A Practical Guide. Berlin:Springer-Verlag, 2001. ISBN 978-1852334345. info
 • August-Wilhelm Scheer. ARIS: Business Process Modeling. Berlin:Springer-Verlag, 2000. ISBN 3-540-64438-5. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet:
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat více než 75 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP046