Archeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
FPF:ARCHKRA004 Terénní teorie a praxe • 25 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 25 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 25 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 25 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 25 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 25 %
FPF:UIMOIBP002 Angličtina 1 • 25 %
6. semestr
FPF:UAA0232 Seminář pro bakalářskou práci II • 80 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 40 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 40 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 40 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 40 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 40 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 20 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 20 %
FPF:HKDRPBP039 Experimentální praktikum z kulturních dějin • 20 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 20 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 20 %
FPF:UAA0132 Pravěk a raný středověk Oderské brány • 20 %
FPF:UAA0197 Povinná praxe po 1. ročníku • 20 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 20 %
FPF:UAA1231 VP-Pohřební ritus od 1. do 18. století • 20 %
FPF:UAA1245 VS-Management záchranného archeologického výzkumu • 20 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 20 %
FPF:UAA1250 Geografické informační systémy v archeologii • 20 %
FPF:UAA1260 Těžba a zpracování kovů ve středověku • 20 %
FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie • 20 %
FPF:UHV00002 Latina I • 20 %

Údaje byly předpočítány: 26. 2. 2024 20:07

Všechny obory fakulty