ARCHKRA004 Terénní teorie a praxe

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 10:35–12:10 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA004/A: Po 13:55–14:40 M5, A. Hořínková
Předpoklady
Základní orientace v problematice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem kursu je teoretické seznámení se posluchačů se širokou oblastí realizace archeologického výzkumu, a to od jeho přípravné fáze, přes realizaci v terénu a dokumentaci, provizorní laboratorní zpracování a uložení až po jeho vyhodnocení a vytvoření nálezové zprávy. Výuka v rámci semináře se bude opírat o konkrétní praktické příklady výběru a aplikace jednotlivých metod archeologického výzkumu, ukázky výzkumné dokumentace i nálezových prací. Cílem je především, aby posluchači na konci kurzu uměli uvažovat o vhodných metodách již před samotným výzkumem a posléze je správně vybrat, aplikovat či příp. modifikovat během výzkumu v návaznosti na nálezovou situaci.
Výstupy z učení
Kresebná a fotografická dokumentace.
Osnova
 • 1. Úvod – terminologie, metodologie, dějiny bádání. 2. Příprava archeologického výzkumu. 3. Sondážní archeologický výzkum. 4. Strategie velkoplošného archeologického odkryvu. 5. Fotodokumentace. 6. Kresebná dokumentace. 7. Stratigrafická metoda odkryvu. 8. Stratigrafická metoda dokumentace – písemné formuláře. 9. Základy práce s movitými nálezy. 10. Základy práce s archeologickými vzorky. 11. Vyhodnocení výzkumu – stratigrafická matice. 12. Nálezová zpráva. 13. Archeologická mapa ČR, příprava poznatků z výzkumu k publikaci.
Literatura
  povinná literatura
 • Renfrew, C. – Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods and Practice. London 2012 (příp. starší vydání 2000, 2004, 2008).
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Hořínková, A.: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum: archeologická dokumentace a zpracování. Opava, 2014.
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Rataj, P.: Terénní teorie a praxe II. Archeologický výzkum: prospekce a odkryv. Opava 2014.
  doporučená literatura
 • Barker, P.: Techniques in archaeological excavation. (2.Edition). New York 1982.
 • Ceram, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Praha 1961.
 • Harris, E. C.: Principles of archaeological stratigraphy (second edition). London - New York - Toronto - Sydney - San Francisco 1989.
 • Bernbeck, R.: Theorien in der Archäologie, Tubingen - Basel 1997.
 • Binford, L. R.: For theory building in archeology. New York 1977.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA004