UBKKBP0017 Dějiny knihy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem knihy jako komunikačního média a uměleckého předmětu v českém a evropském prostředí. Úvod předmětu se věnuje písemným systémům a dokumentům v období starověkých civilizací a vývoji písma v období středověku a novověku. Poté je posluchač seznámen s vývojem knihy z hlediska její podoby, zejména s užitých psacích látek, ilustračních technik, knižní vazby. Náplní poslední části předmětu je výklad vývoje knihtisku a jeho vlivu na vývoj podoby a úlohy knihy v novověku. Poznatky o vývoji knihy jsou vztahovány k vývoji její role jako komunikačního média.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje knihy jako komunikačního média
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje knihy jako uměleckého předmětu
- orientovat se v produkci českých a evropských tiskáren a nakladatelství 15.-19. století
Osnova
 • 1.Prostředky komunikace a možnosti přenosu informací
 • 2.Písemné systémy vybraných starověkých civilizací – Mezopotámie, Egypt, Chetitská říše
 • 3.Písemné systémy vybraných starověkých civilizací – Fénicie, Řecko
 • 4.Italická písma a latinka
 • 5.Evropské písmo období středověku a novověku
 • 6.Psací látky a náčiní
 • 7.Knižní vazba
 • 8.Historie evropské a české iluminace a ilustrace
 • 9.Knihtisk
 • 10.Knihtisk v českých zemích v období inkunábulí
 • 11.Knihtisk v českých zemích v 15.-17. století
 • 12.Knihtisk v českých zemích v 18.-19. století
 • 13.Typografický průmysl
Literatura
  povinná literatura
 • VOIT, P. Encyklopedie knihy. Praha, 2006. info
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
 • BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. Praha, 2001. info
  doporučená literatura
 • Pátková, H. Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008. info
 • ČERNÝ, J:. Úvod do studia jazyka., Olomouc 1998. info
Výukové metody
přednášení, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test. Pro úspěšné absolvování je potřeba získat 70 % bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.