UIINFNP003 Odborná praxe

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
120 hod/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 11:25–12:10 232
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům prostředí a postupy existující v praxi a zvýšit jejich uplatnitelnost po absolvování studia. Studenti jsou přítomni na pracovišti organizace, která je naším smluvním partnerem, a podle svých možností se pod dohledem pověřené osoby zapojují do chodu organizace na pracovních pozicích souvisejících s oblastí vzdělávání Informatika. Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
-pochopit prostředí organizace, ve které vykonával praxi
- zapojit se do činností v organizaci
Osnova
  • 1. Před zahájením odborné praxe budou studentům zprostředkovány veškeré potřebné informace, zejména o konkrétních pracovištích, možných datech nástupu, podmínkách a pravidlech, stanovený vyučující pomůže studentům s formálními náležitostmi.
  • 2. Na zvoleném či určeném pracovišti bude student pod dohledem stanovené osoby z dané organizace plnit zadané úkoly vztahující se k předmětu jeho studia. Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby.
  • 3. Student po ukončení praxe dodá závěrečnou zprávu o průběhu praxe. Rovněž organizace dodá posudek o průběhu praxe, v němž zhodnotí zapojení studenta do pracovního procesu a přínos praxe pro jeho profesní růst.
  • 4. Zápočet bude udělen na základě závěrečné zprávy studenta a posudku organizace.
Výukové metody
odborná praxe
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě závěrečné zprávy studenta o průběhu praxe a posudku organizace, u níž student absolvuje praxi. V posudku organizace zhodnotí zapojení studenta do pracovního procesu a přínos praxe pro jeho profesní růst
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIINFNP003