UBKD0077 Literatura a film 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00077 Literatura a film 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Literatura a film je dvousemestrální přednáška ukončená zkouškou. Cílem je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, filmovými výrazovými prostředky, osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). V přednáškách bude nastíněn historický přehled filmových děl, jež jsou adaptacemi literárních děl. Podrobně se seznámí se zásadami filmové adaptace literárních děl, druhy přepisu, scénářem, filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou.
Osnova
 • Přednáška:
  1. Specifičnost filmu ve vztahu k ostatním druhům umění, vztah literatury a filmu.
  2. Druhy a žánry literatury a filmu
  3. Adaptace, konkretizace.
  4. Historie filmových adaptací ve světovém filmu.
  5. Přehled filmových adaptací literárních děl české kinematografie.
  6. Filmová řeč - vyjadřovací prostředky filmu, filmový obraz
  7. Filmová řeč - záběr, pohyby kamery, mizanscéna.
  8. Filmová řeč - filmový střih, zvuk ve filmu, filmová interpunkce.
  9. Filmová řeč - filmový čas.
  10. Herec ve filmu.
  11. Zásady vyprávění ve filmu a v literatuře
  13. Stylistické formy.
  14. Filmové adaptace ve filmu.
  15. Adaptace, konkretizace, autorský film.
  16. Druhy přepisu literárního díla do filmové podoby.
  17. Scénář a scenáristé.
  18. Filmové adaptace podle literárních žánrů.
  19. Adaptace povídky a novely.
  20. Adaptace románu.
  21. Adaptace poezie.
  22. Adaptace dramatu.
  Seminář:
  1. Film a literatura, problém adaptací, autorský film.
  2. Druhy přepisu literárního díla do filmové podoby.
  3. Scénář, scenáristé.
  4. Adaptace prózy - povídky.
  5. Adaptace prózy ? novely a románu.
  6. Adaptace poezie.
  7. Adaptace dramatu.
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, P. K pojmu konkretizace v literatuře a filmu. Iluminace, 1991, roč. 3, číslo 2, s. 3-14. info
 • NOVÁK, R. Adaptace literárního díla a jeho didaktické využití. Ostrava, 2003. info
 • Film a literatura. Filmový sborník historický. Praha: Československý filmový ústav, 1988. info
 • BARTOŠEK, L. Náš film. Praha, 1985. info
 • PLAZEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1968. info
 • BAZIN, A. Obhajoba filmových adaptací. In Film je umění. Praha, 1963. info
  doporučená literatura
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart, 2013. info
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: JAMU, 2009. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host, 2008. info
 • HELMANOVÁ, A. Tvořivá zrada. Filmové adaptace literárních děl. In: Tvořivé zrady: Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře, s. 125-144. Praha: NFA, 2005. info
 • PŘÁDNÁ, S. - ŠKAPOVÁ, Z. - CIESLAR, J. Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, 2002. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
 • ŽALMAN, J. Umlčený film. Praha, KMa, 1993. info
 • MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich, 1990. info
 • BERNARD, J. Jazyk kinematografie, komunikace. Praha: Národní filmový archiv, 1985. info
Informace učitele
1. Aktivní účast na seminářích (povolena absence v jednom seminářích).
2. Odevzdání seminární práce v tištěné podobě student dodá nejpozději 14 dní před termínem zápočtu.
3. Pro získání zápočtu je předpokladem důkladná znalost zadané literární předlohy i její filmové adaptace a schopnost komparace těchto děl.
4. Seznam zhlédnutých filmů a přečtených literárních předloh.
5. Vykonání závěrečné ústní nebo písemné zkoušky, jejíž součástí bude rovněž analýza zhlédnutých filmů a přečtených literárních předloh.
Kontakt na vyučujícího: Mgr. Jitka Feikusová - jitka.feikusova@seznam.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.