UCJITBP016 Nácvik psaní 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP016/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umožní studentům procvičovat písemný projev v italštině. Druhý semestr je věnován pravopisu a slovosledu. Studenti píší delší věty a souvětí a roste význam správného užívání interpunkce. Studenti vypracovávají v rámci domácí práce požadované texty podle učitelova návodu. Ve výuce probíhá oprava a různá cvičení (např. diktáty).
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Descriviamo le attività del tempo libero. 2. Correzione. 3. L'interpunzione. 4. Esercizi sull'interpunzione. 5. Un breve racconto, traduzione dal ceco. 6. Scriviamo una recensione. 7. Correzione. 8.–9. Un brano di saggistica, traduzione dal ceco. 10. Raccontiamo la trama di un film. 11. Correzione. 12. Raccontiamo un episodio di storia familiare. 13. Correzione.
Vyučovací jazyk
Italština

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP016