UCJANGBP20 Komunikační cvičení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení je určeno zejména těm posluchačům, kteří v průběhu 1. semestru zjistí, že poněkud zaostávají v oblasti ústních dovedností a poslechu. Úkolem učitele je soustředit se na problémy v oblasti mluvené podoby jazyka. Konkrétně se jedná o následující oblasti: porozumění, výslovnost, schopnost adekvátní reakce a také zejména o volbu adekvátních jazykových prostředků. Při nácviku komunikativních dovedností se budou používat tyto metody: hraní rolí, diskuse, oslovování publika, návodný dialog, popis, hra, řízený monolog - argumentace, vyprávění.
Výstupy z učení
After completing the course, the student will be able to coomunicate more effectively. Their listening skills will improve, as well as their vocabulary and the command of English grammar in use
Osnova
 • (a listening exercise with a comprehension check is part of every lesson). Seminar topics include:
  Personal information and people
  Shopping
  Weather and climate
  Technology
  City and country life
  Transport
  Hobbies
  Health
  Food, Eating
  Employment and jobs
  Pets and other animals
  Eduation
Literatura
  doporučená literatura
 • Jones L.: Speaking and listening activities for upper-intermediate students. CUP, 1991. Seymour D., Popova M.: 700 Classroom Activities. Macmillan Publishers Limited, 2003
Výukové metody
Conversation practie, assignments and exercises, class communication projects
Metody hodnocení
Practicing conversation on given topics. Their mastering will be tested orally.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.