UIMOIBP025 Algoritmy a programování III

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Schreier (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP025/A: St 16:25–18:00 B3a, J. Schreier
Předpoklady
Algoritmy a programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základními principy objektově orientovaného programování v jazyce C++, principy dědičnosti, polymorfismus, zapouzdření, používání již dříve probraných struktur jako jsou cykly, rozhodovací struktury, vstupy a výstupy, výjimky, atd. se zaměřením na objektový přístup.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu ovládne:
- základy objektového programování v C++

Student bude schopen:
- definovat vlastní třídy a vytvářet jejich instance
- vytvářet potomky tříd a zvládat problematiku dědičnosti a vnořených tříd
- zvládat problematiku přetěžování metod a polymorfismu
- vytvářet a používat abstraktní třídy a šablony
- přetěžovt operátory
- spravovat výjimky
- vytvářet vlastní namespace
- vytvářet vlákna
- využívat základních prostředků WinAPI
Osnova
 • 1. Třídy, objekty
 • 2. Metody
 • 3. Dědičnost, polymorfismus
 • 4. Zapouzdření
 • 5. Vnořené třídy
 • 6. Abstraktní třídy
 • 7. Přetěžování metod
 • 8. Šablony
 • 9. Přetěžování operátorů
 • 10. Výjimky
 • 11. Namespace
 • 12. Vlákna
 • 13. Úvod do WinAPI
Literatura
  povinná literatura
 • Stephen Prata. Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání. 2013. ISBN 9788025138281. info
  doporučená literatura
 • http://www.cplusplus.com
 • http://www.builder.cz/rubriky/c/c--/ucime-se-win-api-motivacni-uvod-155994cz
 • https://stackoverflow.com
 • http://msdn.microsoft.com, http://www.itnetwork.cz
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha, 2015. ISBN 24797465. info
 • KRUGLINSKI, David, Scot WINGO a George SHEPHERD. Programujeme v Microsoft Visual C++. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-362-5. info
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Demonstrace dovedností při cvičení: sestavit aplikaci v rozsahu témat předmětu.
Povinná účast na cvičeních min. 75%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP025