ARTAVTNP23 Ateliér dramatické tvorby I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP23/A: Pá 24. 9. 8:55–13:50 D2, Pá 22. 10. 8:55–13:50 D2, Pá 19. 11. 8:55–13:50 D2, Pá 17. 12. 8:55–13:50 D2, T. Polenský
Předpoklady
povinně volitelný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem ateliéru je úvod do problematiky dramatické tvorby a práce s hercem formou krátkých praktických cvičení. Student se tak seznámí s rozzáběrováním a tvorbou technického scénáře, přípravou natáčení, vlastní realizací i postprodukcí krátkého narativního filmového tvaru a získá ta základy filmové režie v oblasti hrané tvorby.
Osnova
 • 1. Autoportrét 2. Osobní téma režiséra a jeho životní zkušenost 3. Vnitrozáběrová montáž v pohybu 4. Vnitrozáběrová montáž v jednom statickém záběru 5. Jednominutový atraktivní záběr 6. Setkání 7. Honička 8. Krátká scéna obsahující násilí 9. Krátká scéna obsahující sex 10. Interpretace scénáře – krátká scéna pracovního pohovoru 11. Natáčení scény pracovního pohovoru 12. Postprodukce scény pracovního pohovoru 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
  doporučená literatura
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
  neurčeno
 • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
Výukové metody
cvičení konzultace
Metody hodnocení
Odevzdání zadaných cvičení a účast
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP23