UCJIK345 Italská kultura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/4. Seminář 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek je seznámit studenty s vlivy kulturních tradic vzniklých na italské půdě a pronikajících od 13. století do celoevropského vědomí. Přednáška doplňuje poznatky získané studiem dějin Itálie. Je zaměřena převážně na úlohu nejvýznamnějších osobností v oblasti italského výtvarného umění, architektury a hudby v rámci Evropy tak, aby studenti nabyli základní přehled o stěžejních mimoitalských modifikacích italského kulturního dědictví. Studenti vystupují s referáty, které připravují po poradě s učitelem. Sylabus: 1. Baroko v habsburské monarchii a jeho italské vzory 2. Proměna italských principů v architektuře a malířství v mimořádném postavení baroka českého 3. Italští kramáři a jejich přítomnost v ekonomice i ve společnenském životě českých měst 4. Italská barokní hudba v českém prostředí, střediska 5. Italské operní společnosti v evropských zemích, vznik a působení veřejné koncertní činnosti na šíření uměleckých myšlenek 6. Paříž a Vídeň pod vlivem italské opery, neapolská tradice 7. Virtuózní činnost italských umělců v různých evropských zemích 8. Vliv italských hudebních konzervatoří na evropský hudební život 9. Český klasicismus pod italskými vzory 10. Působení českých umělců v Itálii 11. Český výtvarný klasicismus navazuje na italské umělecké dědictví 12. Italská opera v 19. st. a její uvádění v evropských zemích Požadavky: Povinná účast. Referát nebo seminární práce. Kurz probíhá v italštině. Zkouška je písemná a vychází z látky popsané v opoře. Literatura: Povinná literatura: Neumann, J. Itálie. Cesty za uměním II. Praha: Nakl. českosl. výtvarných umělců, 1979. Doporučená literatura: Cadorini, G. (usp.). Cramars. Furlanští a italští obchodníci v Českých zemích. 1. Praha: FF UK, 1999. Cadorini, G. (usp.). Cramars. Furlanští a italští obchodníci v Českých zemích. 2. Praha: FF UK, 2003. Cronia, A. Čechy v dějinách italské kultury. Praha: Česká akademie věd a umění, 1936. Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991. Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Lidové noviny, 1997. Vasari, G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I a II. Praha: Mladá fronta, 1998.
Osnova
  • Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
    <http://giorgio.cadorini.org/uni/>
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
<http://giorgio.cadorini.org/uni/>
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.