ARTAVTNP40 Dějiny světové kinematografie II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kristína Pupáková (přednášející)
Garance
MgA. Kristína Pupáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 13:05–14:40 D2
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
povinně volitelný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve dvou semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie až do současnosti, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly, díla a osobnosti, jejich vzájemné vztahy a návaznosti na jiné umělecké druhy, a to nejen z hlediska filmového (estetická a biografická rovina dějin kinematografie), ale také včetně souvislostí společensko-politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva, chování diváků, trendů v distribuci apod., jež kinematografii té které doby do značné míry determinují a naopak jsou jí rovněž zpětně ovlivňovány. Přednášky a seminární projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí dalších specializovaných předmětů.
Výstupy z učení
Základní orientace a přehled v dějinách světové kinematografie 2. poloviny 20. století.
Osnova
 • 1. Poválečná skandinávská kinematografie, poválečný britský film a Latinská Amerika
 • 2. Poválečné kinematografie východní a střední Evropy
 • 3. Umělecký film a idea autorství
 • 4. Éra Nového Hollywoodu
 • 5. Nové vlny a Nový film v západní Evropě 60. a 70. let
 • 6. Kinematografie východní Evropy v 60. až 80. letech
 • 7. Kinematografie Latinské Ameriky od 60. let
 • 8. Dokumentární a politický film po roce 1960
 • 9. Asijská kinematografie od 80. let do současnosti
 • 10. Trendy evropské kinematografie posledních dekád
 • 11.–12. Americký film posledních dekád
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • PLAŹEWSKI, J. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009.
 • BORDWELL, D. – THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
  doporučená literatura
 • MONACO, J. Nová vlna. Praha, 2001
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha, 2004
Výukové metody
přednáška s projekcí
Metody hodnocení
zápočet a zkouška

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP40