UBKDX158 Teorie dramatu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKTV058 Teorie dramatu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je poskytnout posluchačům vhled do široké rozmanité oblasti divadelní teorie. Pozornost bude věnována hlavním složkám dramatu a jejich vzájemnému vztahu, stejně jako stěžejním dílům a autorům dramatem se teoreticky zabývajícím. Budeme si všímat rozmanitých přístupů k dramatickému textu a požadavků kladených na drama, které s sebou každá nová vývojová epocha vždy přináší, stejně jako jejich uplatnění v praxi. Předpokladem pro orientaci v dané oblasti a základem pro kvalifikovanou diskusi je terminologické zázemí, jehož vytvoření je jedním z cílů tohoto předmětu. Jeho obecným záměrem je pak vymezení fenoménu dramatu a sledování jeho vzájemného ovlivňování a prolínání s dalším fenoménem, kterým je divadlo.
Osnova
 • 1. Úvod
  2. Drama pokusy o jeho definice (vztah dramatického textu k literatuře a divadlu), zvláštnosti dramatického textu.
  3. Struktura dramatického textu (hlavní a vedlejší text, další dělení), různé podoby textu (drama, scénář, libreto).
  4. Kompozice dramatického textu.
  5. Čas a prostor v dramatu.
  6. Postava a jednání.
  7. Monolog a dialog, jazyk v dramatu.
  8. Pět fází děje.
  9. Typy dramatu (drama epické, lyrické, dramatické, aristotelské (uzavřené, tektonické) drama, nearistotelské (otevřené, atektonické) drama
  10. Druhy a žánry dramatu.
  11. Texty o dramatu (základní etapy myšlení o dramatu - např. Aristoteles, Lope de Vega, Boileau, Schiller, Lessing, Freytag, Wagner, Craig, Brecht, Artaud atp.).
Literatura
  povinná literatura
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Scénologie dramatu. Praha: KANT, 2010. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Dějiny drámy. Bratislava, Divadelný ústav, 2004. info
 • GAJDOŠ, Július. Od techniky dramatu ke scénologii. Praha: AMU, 2004. info
 • PAVLOVSKÝ, Petr et al. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. info
 • CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha, 2000. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. info
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha, 1993. info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Znaky dramatu a divadla. Praha: panorama, 1988. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha, 1987. info
 • SZODNI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969. info
 • STYAN, J. L. Prvky dramatu. Praha: Orbis, 1964. info
Informace učitele
1. Účast na přednáškách.
2. Základní orientace v doporučené literatuře.
3. Samostatná tvorba odborné práce (4 normostrany) na zadané téma (analýza českého dramatu).
Emailový kontakt pedagoga: Mgr. Pavla Bergmannová - pavla.bergmannova@fpf.slu.cz, bergmannova@hotmail.com
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX158