UBKTV058 Teorie dramatu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Irena Kocí, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKDX158 Teorie dramatu || ! UBK10019 Teorie dramatu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednáškách je kladen důraz na stěžejní díla a autory, zabývajícími se dramatem také teoreticky (ať už formou úvah, esejů či rozsáhlejších teoretických statí) - od Aristotelovy poetiky až po současnost. Jednotlivé epochy s sebou přinášejí nové postupy a přístupy k tvorbě dramatického textu i ke způsobu jeho provedení.
Osnova
 • Cílem přednášky je poskytnout posluchačům vhled do problematiky a seznámit je se základními pojmy teorie dramatu. Pozornost bude věnována hlavním složkám dramatu a jejich vzájemnému vztahu, stejný důraz však bude kladen na stěžejní díla a autory, kteří se dramatem teoreticky zabývají.
  1. Úvod
  2. Drama pokusy o jeho definice (vztah dramatického textu k literatuře a divadlu), zvláštnosti dramatického textu
  3. Struktura dramatického textu (hlavní a vedlejší text, další dělení), různé podoby textu (drama, scénář, libreto)
  4. Kompozice dramatického textu
  5. Čas a prostor v dramatu
  6. Postava a jednání
  7. Monolog a dialog, jazyk v dramatu
  8. Pět fází děje
  9. Typy dramatu (drama epické, lyrické, dramatické, aristotelské (uzavřené, tektonické) drama, nearistotelské (otevřené, atektonické) drama
  10. Druhy a žánry dramatu
  11. Texty o dramatu (základní etapy myšlení o dramatu - např. Aristoteles, Lope de Vega, Boileau, Schiller, Lessing, Freytag, Wagner, Craig, Brecht, Artaud atp.)
Literatura
  povinná literatura
 • GROSSMAN, J.:. Analýzy. Praha: Československý spisovatel, Praha. info
 • PAVIS, P.:. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • KRAUS, K.:. Divadlo ve službách dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001. info
 • VOSTRÝ, J.:. Drama a dnešek. Praha: Československý spisovatel, 1990. info
 • ZICH, O.:. Estetika dramatických umění. Praha: Panorama, 1986. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J.:. Kapitoly z české poetiky I. Praha: Svoboda, 1948. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J.:. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966. info
 • FREYTAG, G.:. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. info
 • PROCHÁZKA, M.:. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988. info
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie. I. Situace. Praha, DAMU, 1999. info
  doporučená literatura
 • VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. Brno, 1999. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Praha, 1999. info
 • OSOLSOBĚ, I. Mnoho povyku pro sémiotiku. Brno, 1992. info
 • GROSSMAN, J. Drama a režisérův sloh. Praha, 1991. info
Informace učitele
1. Účast na přednáškách, aktivní zapojení se do výuky.
2. Studium doporučené literatury.
3. Vykonání písemné zkoušky v závěru semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.