UCJANGBP43 Britská a americká kultura ve filmu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
none
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course will cover specific cultural and historical concepts through analysis of British and American pieces of literature and their film adaptations. The novels and films will be analyzed, compared, and discussed critically. The course will take the form of critical discussion in class and writing critical analysis essays. During the class, a short (approx. 200/300 words) critical appraisal shall be written. A second essay will be expected at the end of the semester.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět vztahu literární a filmové narace na pozadí společenských a kulturních změn - pochopit specifičnosti literárního a filmového zobrazení skutečnosti - identifikovat kulturně-historické souvislosti zprostředkovávané literaturou a filmem - pracovat s literárněvědnou a filmovou terminologií - interpretovat literární a filmový "text" jako významovou strukturu - zdokonalit své dovednosti psát akademické eseje - vést odbornou polemiku v oblasti filmové a literární kritiky
Osnova
  • 1. Introducing the topic, film and literary critical terminology 2. Henry James: Washington Square (book) 3. Agnieszka Holland: Washington Square (film) 4. G. Greene: The Quiet American (book) 5. Phillip Noyce: The Quiet American (film) 6. Ian McEwan: Atonement (book) 7. Joe Wright: Atonement (film) 8. Michael Cunningham: The Hours (book) 9. S. Daldry: The Hours (film) 10. Chuck Palahniuk: Fight Club (book) 11. David Fincher: Fight Club (film) 12. Russell Banks: Sweet Hereafter (book) 13. Atom Egoyan: Sweet Hereafter (film)
Literatura
    povinná literatura
  • Barker, Ch. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: Sage Publications.
  • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
    doporučená literatura
  • Hilský, Martin:. Současný britský román. info
  • CHATMAN, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, 2008. info
Výukové metody
Presentation, class discussion, critical writing
Metody hodnocení
two written essays, oral presentation
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.