UCJANGBP07 Culture Studies 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Mgr. Veronika Nogolová, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům orientaci v základních otázkách týkajících se současných britských reálií. Důraz bude kladen na rozvoj kompetencí v oboru, schopnost diskutovat o odborných tématech souvisejících s britskými reáliemi, rozvoj kritického myšlení a motivaci účastníků k dalšímu sebevzdělávání v dané problematice. Zvláštní důraz bude rovněž kladen na konfrontaci britských reálií s českými.
Výstupy z učení
Student bude schopen diskutovat o odborných tématech britských reálií
Osnova
 • 1. Zeměpis státu, přírodní podmínky, klima a osídlování.
 • 2. Co je Velká Británie – politický systém.
 • 3. Dominance VB ve světě v minulosti a dnes.
 • 4. Lidé ve VB - otázka formálnosti, britská společnost dříve a dnes.
 • 5. Kulturní diverzita země, zvyklosti a svátky.
 • 6. Sporty, jídlo a trávení volného času.
 • 7. Kultura ve VB.
 • 8. Systém vzdělávání ve VB.
 • 9. Média ve VB; systém sociálního zabezpečení.
 • 10. Vybrané události z britské historie.
 • 11. Britská a americká angličtina.
 • 12. Charakteristické rysy jednotlivých regionů VB.
 • 13. Britská monarchie a současná královská rodina.
Literatura
  povinná literatura
 • OAKLAND, John. British Civilization: An Introduction. Routledge, 2020. info
 • DRISCOLL, O a JAMES. Britain for learners of English: The Country and its People. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-430644-7. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.