UHVD0002 Latina pro historiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVD0002/A: Út 18:05–19:40 M123-1, K. Vymětalová
Předpoklady
Znalost latinského názvosloví, výslovnosti, gramatiky (1. a 2. deklinace, 1.-4. konjugace, adjektiva 1. a 2. deklinace), získány absolvováním kurzu Základy latinské gramatiky v předcházejícím semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazuje na seminář Základy latinské gramatiky. Pokračuje se v latinské morfologii, četba snadnějších latinských textů. Má rozšířit a upevnit dosavadní znalosti, prohloubit jeho zkušenost s prací s textem.
Výstupy z učení
Student si rozšíří základní znalosti latinské mluvnice získané v předchozím semestru. Je schopen číst a překládat snadnější texty, pracovat se slovníkem.
Osnova
 • 1. Opakování látky z předcházejícího semestru.
  2. Indikativ imperfekta aktiva.
  3. Podstatná jména III. deklinace - tvrdé vzory.
  4. Podstatná jména III. deklinace - měkké vzory.
  5. Překlad latinského textu, práce se slovníkem i překladem.
  6. Podstatná jména IV. deklinace.
  7. Podstatná jména V. deklinace.
  8. Opakování substantiv I.-V. deklinace.
  9. Budoucí čas sloves I. konjugace.
  10. Budoucí čas sloves II.-IV. konjugace.
  11. Překlad latinského textu, práce se slovníkem a překladem.
  12. Souhrnné opakování látky.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kuťáková, E. - Slabochová, D.:. Ad fontes cursus Latinus. Praha 2004. info
 • Zachová, J. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. II. Úvod do četby středověkých diplomatických textů. Praha 1994. info
 • Zachová, J. Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha 1980. info
 • Kuťáková, E. Latina I. Soubor textů a cvičení pro základní kurs latinského jazyka. Praha 1991. info
 • Zachová, J. Latina pro historiky a archiváře. Praha 1994. info
 • Bartoněk, A. Latina pro posluchače filosofické fakulty. Brno 1991. info
 • Bejlovec, J.-Kucharský, P.-Kamínková, E. Latina pro vysoké školy. Praha 1972. info
 • Koronthályová, M. Latinská čítanka pro studenty teologie. Praha 2002. info
 • Psík, R. Latinská morfologie. Ostrava 2007. info
 • Kuťáková, E.-Mouchová, B.-Slabochová, D. Linguae Latinae studeamus. Praha 1998. info
 • Klosová, M. Vestibulum. Praha 2004. info
 • Hans H. Oberg. Familia Romana. Lingua latina per se illustrata. Řím, 2013. ISBN 978-88-95611-46-4. info
 • Hans H. Oberg. Lingua latina per se illustrata. Pars II. Řím, 2011. ISBN 978-88-95611-00-6. info
 • Jan Kalivoda. Verba docent, exempla trahunt. Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1978-1. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola domácích úkolů, písemný test, K úspěšnému zvládnutí je třeba 40%.
Informace učitele
- docházka a aktivní práce v hodinách
- domácí příprava - cvičení, překlady
- úspěšné absolvování písemného testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVD0002