Česká literatura (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UBKDX120 Teorie literatury 2 • 100 %
FPF:UBKD0038 Literatura a hudba 2 • 100 %
FPF:UBKDX018 Syntax 2 • 89 %
FPF:UBKDX034 Literatura a výtvarné umění • 89 %
FPF:UBKD0053 Scenáristická a režijní příprava II/2 • 89 %
FPF:UBKKK134 Regionální literatura • 89 %
FPF:UBKDX013 Světová literatura 2 • 78 %
FPF:UBKDX143 Lexikologie • 78 %
FPF:UBKDX021 Česká literatura 19. století 2 • 67 %
FPF:UBKDX111 Seminář z novočeské mluvnice • 33 %
FPF:UBKCX123 Literatura a etika • 22 %
FPF:UBKDX010 Morfologie 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 58 %
FPF:UBKDX022 Stylistika • 58 %
FPF:UBKDX024 Česká literatura 1895-1945 1 • 58 %
FPF:UBKDX025 Nástin dějin slovenské literatury • 58 %
FPF:UBKDX042 Masová komunikace • 58 %
FPF:UBKDX058 Myšlení o literatuře 1 • 58 %
FPF:UBKDX062 Základy editorské praxe 1 • 58 %
FPF:UBKDX064 Literárněkritické praktikum 1 • 58 %
FPF:UBKDX158 Teorie dramatu • 58 %
FPF:UBKDX177 Interpretace literárního textu 1 • 58 %
FPF:UBKD0026 Seminář k bakalářské práci 1 • 58 %
FPF:UBKD0032 Literatura a film 1 • 58 %
FPF:UBKD0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 58 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 17 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 17 %
FPF:UBKD0093 Dějiny české literární kritiky • 17 %
6. semestr
FPF:UBKDX059 Myšlení o literatuře 2 • 82 %
FPF:UBKDX063 Základy editorské praxe 2 • 76 %
FPF:UBKDX065 Literárněkritické praktikum 2 • 76 %
FPF:UBKD0077 Literatura a film 2 • 76 %
FPF:UBKDX178 Interpretace literárního textu 2 • 71 %
FPF:UBKD0037 Česká literatura 1945-1989 2 • 71 %
FPF:UBKD0071 Seminář ze současné literatury • 71 %
FPF:UBKDX015 Seminář k bakalářské práci 2 • 59 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 53 %
FPF:UBKDX029 Česká literatura 1895-1945 2 • 53 %
FPF:UBKDX021 Česká literatura 19. století 2 • 18 %
FPF:UBKDX111 Seminář z novočeské mluvnice • 18 %
FPF:UBKDX143 Lexikologie • 18 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 12 %
FPF:UBKDX013 Světová literatura 2 • 12 %

Údaje byly předpočítány: 26. 2. 2024 20:07

Všechny obory fakulty