UBKDX058 Myšlení o literatuře 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Reflexe stálosti i proměn literárněteoretických otázek od starověku po současnost.
Osnova
  • Myšlení o literatuře v antice, středověku a novověku; formování literární vědy jako relativně samostatné disciplíny s vlastním předmětem - protipozitivistický přelom v myšlení o literatuře a vznik teorie literatury jako relativně samostatné disciplíny (19./20. st.).
Literatura
    povinná literatura
  • MITOSEKOVÁ, Z. Teorie literatury: historický přehled. Brno, 2010. info
  • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
  • PECHAR, J. Interpretace a analýza literárního díla. Praha, 2002. info
  • DOLEŽEL, L. Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno, 2001. info
  • PECHLIVANOS, M. - RIEGER, S. - STRUCK, W. - WELTZ, M. Úvod do literární vědy. Praha, 1999. info
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (konzultacích).
Četba literárněteoretických textů.
Průběžné plnění úkolů podle studijní opory.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX058