UBKD0093 Dějiny české literární kritiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs sleduje proměny české literární kritiky od jejích počátků na začátku 19. století až po kritiku téměř současnou.
Osnova
 • Studenti budou v přednáškách poučeni o postavení literární kritiky v dobovém literárním životě, o jejích různých funkcích vzhledem k literárnímu vývoji (kritika programová, kritika generační aj.); jakož i s tím, jak se v průběhu vývoje proměňovala kritéria hodnocení literárních děl v souladu s proměnami estetické normy a zároveň jak se proměňuje sám koncept literární kritiky. Pozornost bude věnována kritickým žánrům v historické perspektivě (esej) a také významu a funkci literární polemiky.
  Seminář navazuje na přednášky a rozvíjí poučení tam získané ve formě komentovaného čtení literárněkritických textů a referátů studentů, přičemž hlavní pozornost je věnována prohloubení poznatků o moderní literární kritice od konce 19. století do roku 1945.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMAN, A. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany, 2000. info
  doporučená literatura
 • KUBÍČEK, T.; MERHAUT, L. (edd.). Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867 - 1937 - 2007. info
 • SOLDÁN, L. Problematika české literární kritiky 30. let 20. století. Opava, 2010. info
 • HECZKOVÁ, L. Píšící Minervy. Praha, 2009. info
 • VOJTĚCH, D. Vášeň a ideál. Praha, 2008. info
 • VODIČKA, F. Struktura vývoje. Praha, 1996. info
 • K tradicím moderní české kritiky. Václavkova Olomouc 1967. Olomouc, 1970. info
 • ČERNÝ, V. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno, 1968. info
 • Z dějin české literární kritiky. Praha, 1965. info
 • FISCHER, O. Slovo o kritice. Praha, 1947. info
 • FRAENKL, P. K vývoji novodobé české literární kritiky. Nový Bydžov, 1930. info
 • NOVÁK, A. Kritika literární. Praha, 1925. info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je přednesení referátu, jehož obsahem je analýza a interpretace studentem zvolené literárněkritické knihy. Referát je zaměřen ne na parafrázi kritik, ale na porozumění předpokladům kritického psaní, východiskům a kritickému instrumentáriu daného kritika v kontextu doby. Délka referátu cca 15-20 min.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0093