UBKDX059 Myšlení o literatuře 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Reflexe stálosti i proměn literárněteoretických otázek od starověku po současnost.
Osnova
  • Cílem semináře je seznámit posluchače s nejvlivnějšími literárněvědnými směry 20. století a jejich představiteli: Psychoanalýza v literární vědě (lv), fenomenologie v lv, tematická kritika, hermeneutika, poststrukturalismus, dekonstrukce, feminismus, Nový historismus, postkolonialismus.
Literatura
    povinná literatura
  • MITOSEKOVÁ, Z. Teorie literatury: historický přehled. Brno, 2010. info
  • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
  • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
  • DOLEŽEL, L. Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno, 2001. info
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (konzultacích).
Četba literárněteoretických textů.
Průběžné plnění úkolů podle studijní opory.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.