UBKDX062 Základy editorské praxe 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0062 Seminář editorské praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na problematiku ediční, redakční a nakladatelské praxe, seznamuje se základní terminologií nakladatelskou, typografickou a editologickou.
Osnova
 • 1. Kniha (Historické proměny. Knižní trh a podnikání. Popis knihy. ISBN. Zákon o neperiodických publikacích. E-book.)
  2. Autor (Historický status autorství. Autorské právo. Licenční smlouva. Pseudonymita a anonymita. Metody autorské atribuce.)
  3. Redakční praxe (Nakladatelský redaktor. Akvizice titulů. Rukopis. Redaktor periodika. Korektury.)
  4. Základy typografie (Typografie. Písmo. Grafická úprava předlohy pro tisk. Základní typografické pojmy.)

Literatura
  povinná literatura
 • PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl, 2003. info
 • VAŠÁK, P. a kol. Textologie - teorie a ediční praxe. Praha, 1993. info
 • Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha, 1971. info
  doporučená literatura
 • Autorský zákon. info
 • Zákon o neperiodických publikacích. info
 • POKORNÝ, M.; POKORNÁ, D. Redakční práce. Grada, 2011. info
 • MAGINCOVÁ, D. Příručka nakladatelského redaktora. Pavel Mervart, 2008. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • VAŠÁK, P. Metody určování autorství. Academia, 1980. info
Informace učitele
Korespondenční úkol představující vybrané konkrétní ediční problémy v české literatuře (vesměs na jedné kritické edici).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX062