UBKDX022 Stylistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/8/0. Cvičení 8 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0022 Stylistika
Poznatky z již absolvovaných lingvistických disciplín - zejména schopnost používat je jako součásti metajazykového vyjadřování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stylistika je podána jako disciplína završující a přesahující studium jazyka. Cílem přednáškového bloku je usouvztažnit poznatky z absolvovaných lingvistických disciplín tak, aby byl student schopen nejen posoudit, ale i produkovat text, který bude odpovídat podmínkám, v nichž a pro něž vzniká. Výklady se vztahují k současné češtině a budou doplňovány pohledem na současnou stratifikaci jazyka a vybrané otázky jazykové kultury.
Osnova
 • Témata v přímé výuce: :
  1. Stylistika v systému lingvistických disciplín. Pomeznost stylistiky. Základní stylistické pojmy.
  2. Text a jeho konstituující faktory.
  3. Vlastnosti textů sdělovacích (reálné komunikace) a esteticky sdělovacích.
  6. Metody stylistického zkoumání textu. Slohová charakteristika výrazových prostředků
  Samosudium základní teorie musí předcházet přímé výuce (studenti budou instruováni mailem). Ve výuce budou v psaných i mluvených textech rozeznávat základní vlastnosti textu, definovat užité výrazové prostředky, pokusí se o modifikaci textu při měnící se kom. situaci. Budou informováni o metodě komplexní analýzy textu.
Literatura
  povinná literatura
 • ČECHOVÁ, M. aj. Současná česká stylistika. Praha, 2003. info
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. info
 • HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. info
  doporučená literatura
 • KOŘENSKÝ, J., HOFFMANNOVÁ, J., MÜLLEROVÁ, O., JAKLOVÁ, A. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-363-2. info
 • CHLOUPEK, J. Knížka o češtině. Praha: Odeon, 1974. info
 • MATHESIUS, V. Řeč a sloh. Praha: Československý spisovatel, 1966. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Známkou
Test
Informace učitele
Předmět je uzavřen zkouškou, k níž bude student připuštěn až po odevzdání a uznání seminární práce. Podrobné informace obdrží studenti na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX022