UBKDX013 Světová literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0013 Úvod do světové literatury 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je vymezit základní tendence ve světové literatuře 20. století až k počátku 21. století. Posluchači se tak seznámí s hlavními tendencemi, směry a proudy v jednotlivých vývojových etapách.
Osnova
 • 1) Nástup moderny na počátku 20. století, pojem avantgardy, jejich kulturně historický kontext a význam
  2) Apollinaire a hnutí futurismu v italské a v ruské literatuře
  3) Moderna v německy psaných literaturách - expresionismus, F. Kafka a souvislosti pražské německé školy
  4) Tristan Tzara a dadaismus, André Breton a umělecká východiska surrealismu
  5) Modernistický román (J. Joyce, V. Woolfová, M. Proust)
  6) Existencialismus a literatura (J.-P. Sartre, A. Camus)
  7) Neorealismus a další kontexty moderní italské literatury (A. Moravia, P.P. Pasolini, A. Tabucchi)
  8) Francouzský nový román a výrazové formy experimentálního divadla (absurdní drama)
  9) Alternativy generačních výpovědí ve druhé polovině 20. století (A. Ginsberg a beat generation aj.)
  10) Literatura morálního odporu (A.I. Solženicyn, H. Böll)
  11) Magický realismus a specifika moderních literatur Latinské Ameriky (G. García Márquez, J.L. Borges, R. Arenas)
  12) Postmoderna a její východiska a projevy v literatuře (U. Eco)
Literatura
  povinná literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006. info
 • MACURA, V. a kol.:. Slovník světových literárních děl 1 - 2. Praha 1989. info
 • PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha, 1999. info
 • HILSKÝ, M. Modernisté. Praha, 1995. info
 • HUBÍK, S. Postmoderní kultura. Olomouc, 1990. info
  doporučená literatura
 • HOUSKOVÁ, A. Imaginace hispánské Ameriky. Praha, 1998. info
 • NADEAU, M. Dějiny surrealismu. Olomouc, 1995. info
 • de Micheli, M. Umělecké avantgardy 20. století. Praha, 1964. info
Informace učitele
Orientace v probrané látce a znalost odborné literatury a doporučené beletrie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.