UBKD0037 Česká literatura 1945-1989 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/6/6. Cvičení 6 HOD/SEM, Seminář 6 HOD/TYD. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dějiny české literatury po druhé světové válce, na semináři se pracuje s beletristickými texty. Doporučujeme zapsat si souběžně předmět UBK/01037 Čtení děl české literatury 1969-1989.
Osnova
 • 1. Nástup normalizace, rozvoj samizdatu, exil.
  2. Starší a mladší generace normalizační poezie, její reflexe v samizdatu a exilu.
  3. Hlavní osobnosti poezie "šedé zóny" - J. Seifert, J. Skácel, M. Holub.
  4. Nový rozmach historické prózy (V. Körner, J. Šotola).
  5. Exilové dílo J. Škvoreckého a M. Kundery.
  6. Literární underground v letech 1968-1989 (I. M. Jirous, Jáchym Topol), jeho vztah k disentu a exilu.
  7. Hlavní tendence v literatuře období "perestrojky" (nová vlna, folkoví písničkáři,
  rozvoj divadel malých forem).
  8. Tvorba B. Hrabala po roce 1968.
  9. Konstanty a proměny poezie a prózy po roce 1989.
  10. Podoby a klíčové osobnosti postmoderny v českém prostředí.
  11. Reflexe současné české literatury v zahraničí.
Literatura
  povinná literatura
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • HRUŠKA, P.; MACHALA, L.; VODIČKA, L.; ZIZLER, J. A KOL. V souřadnicích volnosti - česká literatura 90. let XX. století v interpretacích. Praha, 2008. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Český Parnas, vrcholy literatury 1970-1990. Praha: Galaxie, 1993. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Česká literatura 1945-1970. Praha: SPN, 1992. info
  doporučená literatura
 • Dokoupil, B. - Zelinský, M. Slovník české prózy 1945-1984. Ostrava, 1994. info
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci na téma, které doporučí vyučující a přednese referát podle
vlastního zájmu a po konzultaci tématu s vyučujícím. Požadována je aktivní účast na semináři.
Při ústní zkoušce je rozhodujícím kritériem samostatnost myšlení, jejímž předpokladem je však
aktivní znalost základních literárních děl daného období a literárněhistorické faktografie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.