UBKDX024 Česká literatura 1895-1945 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0024 Dějiny české literatury III/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky a semináře jsou věnovány výkladu dějin literatury a interpretacím vybraných textů (různou formou) období od 90. let 19. stol. do konce 1. světové války.
Osnova
 • Kurs navazuje na výklady předmětu Česká literatura 19. století. Zaměřuje se na seznámení s vývojem české literatury od nástupu generace moderny v devadesátých letech 19. stol. až do konce první světové války, a to v kontextu vývoje kultury a ostatních umění. Výklad a práce na seminářích sledují postupně tři vývojové celky: nástup moderny včetně jejího křídla dekadentního a katolického a realizaci jejího programu zejm. v básnické a kritické tvorbě; revizi modernistického paradigmatu v kritické činnosti od přelomu století a nástup tzv. mezigenerace (šrámkovské) s odlišnou básnickou estetikou; formování předválečné moderny a počátky jejího díla pod vlivem kubismu a expresionismu. Na předmět dále chronologicky navazuje Česká literatura 1895-1945 2.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, J. et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 1998. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Praha, 1995. info
 • NOVÁK, A.; NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno, 1995. info
 • MACHALA, L.; PETRŮ, E. et al. Panorama české literatury. Olomouc, 1994. info
  doporučená literatura
 • Lexikon české literatury I-IV. info
 • PUTNA, M. C. Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, 2010. ISBN 978-80-721-5391-6. info
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • VOJTĚCH, D. Vášeň a ideál. Praha, 2008. info
 • VOJVODÍK, J. Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Praha, 2004. info
 • ČORNEJ, P. et al. Česká literatura na předělu století. Jinočany, 2001. info
 • ČERVENKA, M. Dějiny českého volného verše. Praha, 2001. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, H. Česká dekadence. Kontext - text - interpretace. Brno, 2000. info
 • URBAN, O. M.; MERHAUT, L. (Eds.). Moderní revue (1894 - 1925). Praha, 1995. info
 • MERHAUT, L. Cesty stylizace. Stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu 19. a 20. století. Praha, 1994. info
 • CHALUPECKÝ, J. Expresionisté. Praha, 1992. info
 • JANÁČKOVÁ, J. Román mezi modernami. Praha, 1989. info
 • LANTOVÁ, L. Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let. Praha, 1969. info
 • BRABEC, J. Poezie na předělu doby. Praha, 1964. info
 • STROHSOVÁ, E. Zrození moderny. Praha, 1963. info
Informace učitele
Podmínky pro získání zápočtu:
Aktivní účast a práce na soustředěních
Vypracování seminární práce (min. 5 stran, musí obsahovat citační aparát a seznam primární a sekundární literatury) na zadané téma, případné korespondenční úkoly podle studijních opor.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX024