UCJANGBP27 Nácvik psaní

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Gregory Jason Bell, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematické rozvíjení dovedností v psaní různých útvarů v anglickém jazyce, jako jsou např. esej, literární esej, závěrečná práce apod. Jsou v něm probrány základní dovednosti spojené s písemným projevem, stejně jako specifika anglicky psaných akademických textů. Cílem je mimo jiné naučit studenty zvládnout práci s rozsáhlejšími soubory informací a tvůrčím a korektním způsobem je také zpracovávat právě v písemném projevu. Pozornost je dále věnována revizi textu i ústní prezentaci výsledků výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude schopen napsat odbornou esej a jiné akademické psané formy
Osnova
 • 1. Autorství a plagiátorství, jak se plagiátorství vyhnout.
 • 2. Zdroje informací a práce s nimi (různé zdroje informací, jejich spolehlivost, sbírání a komentáře dat).
 • 3. Kritické myšlení, čtení a psaní. Jak se vyhnout běžným omylům při psaní.
 • 4. Typy textů (esej, argumentační esej, literární esej, prezentace).
 • 5. Sociální faktory při psaní (cílová skupina, otázka formálnosti textu, text mluvený a psaný).
 • 6. Začínáme psát: jak si vybrat téma.
 • 7. Psaní a přepisování, jak prezentovat myšlenky (psaní jako proces, psaní první verze a dalších verzí).
 • 8. Struktura eseje (obecné rady; úvod, stať a závěr).
 • 9. Jak logicky vystavět a dobře organizovat text.
 • 10. Konzistentní přístup k textu, čemu dalšímu věnovat pozornost při psaní).
 • 11. Revize textu, korektury a závěrečné úpravy.
 • 12. Prezentace výsledků výzkumu, obhajoba závěrečné práce.
 • 13. Společné zhodnocení zadaných úkolů.
Literatura
  povinná literatura
 • Bailey, Stephen. Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-04874-4. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
docházka, plnění úkolů
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.