UHVHMBP042 Základy latinské gramatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP042/A: Út 13:55–15:30 M13, K. Vymětalová
Předpoklady
Znalost základní gramatické terminologie v českém jazyce a dalším živém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit se základy latinského jazyka - substantiva 1.-5. deklinace, předložky, skloňování přídavných jmen, časování sloves. Překládat jednodušší věty, na kterých lze testovat znalosti mluvnice i schopnost stylisticky správného překladu. Užívat metod překladu z latinského do českého jazyka.
Výstupy z učení
Na základě znalostí latinské mluvnice je student schopen překládat jednodušší texty. Naučil se při překladu pracovat se slovníkem a užívat metody překladu z latinského do českého jazyka v praxi.
Osnova
 • 1. Latinská abeceda, její čtení a psaní; vývoj latinského jazyka.
 • 2. Výslovnost latinského jazyka, zkouška četby.
 • 3. 1 deklinace podstatných jmen I.
 • 4. 1 deklinace podstatných jmen II.
 • 5. 1. konjugace latinských sloves I.
 • 6. 1. konjugace latinských sloves II.
 • 7. 2. deklinace podstatných jmen I.
 • 8. 2. deklinace podstatných jmen II.
 • 9. Sloveso esse
 • 10. Předložky a zájmena
 • 11. Skloňování přídavných jmen 1. a 2. deklinace.
 • 12. Metodika překladu latinského textu do češtiny.
Literatura
  povinná literatura
 • Mikulová, J. Základní kurz latiny I. Brno 2014.
 • Stroh, Wilfried. Latina je mrtvá, ať žije latina! Praha, 2016. ISBN 978-80-7298-508-. info
  doporučená literatura
 • Hans H. Orberg. Familia Romana. Lingua latina per se illustrata. Řím, 2013. info
 • Panhuis, D. Gramatika latiny. Praha 2014.
 • Klosová, M. Vestibulum. Praha 2004. info
 • Přecechtělová, M. Latina nejen pro teology. Praha 2005.
Výukové metody
Frontální výuka - mluvnická teorie, cvičení, domácí práce.
Metody hodnocení
Aktivita v hodinách. Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP042