UCJNNKUB Übersetzung in Praxis

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na teoretické i praktické otázky překladu z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny. Jádro předmětu tvoří konkrétní problémy, se kterými se překladatel při své práci setká. Předmět je koncipován jako seminář, ve kterém si studenti budou moci vyzkoušet různé překladatelské techniky a diskutovat o možnostech řešení překladatelských „oříšků“.
Výstupy z učení
překlad vybraného textu
Osnova
 • 1. Übersetzung – Typologie, Funktionen, Grundbegriffe
 • 2. Tipps für bessere Übersetzungen
 • 3. Problem: Die Frage der Überetzbarkeit
 • 4. Methoden der Übersetzung im Hinblick auf unterschiedliche Texttypen
 • 5. Problem: Fachtexte
 • 6. Arbeit mit Paralleltexten
 • 7. Problem: Mehrdeutigkeit
 • 8. Übersetzungsmöglichkeiten mehrdeutiger Wörtern und Wortverbindungen
 • 9. Problem: Phraseologismen
 • 10. Übersetzungsmöglichkeiten der Phraseologismen
 • 11. Problem: Wortspiele
 • 12. Dolmetschen
 • 13. Präsentation eigener Übersetzungen
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
písemný test, aktivní spolupráce, prezentace

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKUB