UIINP08 Algoritmy a programování II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–18:00 B1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINP08/A: Po 18:05–19:40 B3a, M. Langer
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Algoritmy a programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Algoritmy a programování II navazuje na předmět Algoritmy a programování I. Studenti se seznámí s problematikou dynamických proměnných a dynamických datových struktur, s aplikací dynamických datových struktur v grafových, řadících a vyhledávacích algoritmech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s dynamickými proměnnými
- vytvářet dynamické datové struktury, jako je fronta, zásobník, zřetězené seznamy
- implementovat tyto struktury v řadících a grafových algoritmech
- pracovat s adresáři a soubory
Osnova
 • 1. Dynamické proměnné
 • 2. Dynamické datové struktury, fronta, zásobník, seznam
 • 3. Aplikace dynamických struktur
 • 4. Hledání ve spojovém seznamu
 • 5. Radix sort
 • 6. Prohledávání grafu do hloubky a do šířky
 • 7. Průchod bludištěm
 • 8. Hamiltonovská cesta a cyklus
 • 9. Rod Cutting Problem
 • 10. Práce se soubory
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.algoritmy.net. URL info
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha, 2015. ISBN 24797465. info
  doporučená literatura
 • http://msdn.microsoft.com, http://www.cplusplus.com, http://www.itnetwork.cz, https://stackoverflow.com
 • MATOUŠEK, David. C++ bez předchozích znalostí. Brno: Computer press, 2016. ISBN 978-80-251-4640-8. info
 • Stephen Prata. Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání. 2013. ISBN 9788025138281. info
 • CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Introduction to Algorithms. Cambridge: The MIT Press, 2009. ISBN 978-0262033848. info
  neurčeno
 • SEDGEWICK, R., WAYNE, K. Algorithms. Boston: Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 978-0321573513. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet: Odevzdání a obhajoba zápočtového projektu. Povinná účast na cvičeních min. 75%.
Zkouška: naprogramování a obhajoba aplikace podle vylosovaného zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UIINP08