UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (cvičící)
Zuzana Bergrová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomový seminář je veden formou individuálních konzultací diplomanta a vedoucího diplomové práce a slouží k ujasnění jejích základních tezí, metodologických postupů a promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce.
Výstupy z učení
ujasnění základních tezí bakalářské práce; ujasnění metodologických postupů; promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce
Osnova
  • Konzultace.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Diskuze.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD2027