UBKCJLNP19 Diplomový seminář 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro možnost absolvovat tento seminář je nutné absolvovat seminář Diplomový seminář 1, 2. Nutná je znalost českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem posledního diplomového semináře je praktický nácvik prezentace výsledků DP. A to jak na studentské vědecké konferenci, tak následně i při samotné obhajobě DP. Počet seminářů odpovídá počtu týdnů ve zkráceném týdnu absolventských ročníků. Perfektní příprava pro konečnou podobu bakalářské a diplomové práce.
Výstupy z učení
Znalost odborného stylu a jazykových prostředků odborného vyjadřování. Schopnost strukturovat odbornou práci a formulovat odborný text.
Osnova
 • 1. Vytvoření abstraktu DP. 2. Vhodné programy pro tvorbu prezentací I. (power-point). 3. Vhodné programy pro tvorbu prezentací II. (prezi). 4. Výběr úryvku z DP pro prezentaci (studentská vědecká konference). 5. Příprava na řečnické vystoupení (verbální a neverbální komunikace). 6. Prezentace úryvku před auditoriem na SVK. 7. Simulace obhajoby DP I. (představení práce, její teze a metodologie). 8. Simulace obhajoby DP II. (příklady posudků vedoucího a oponenta). 9. Simulace obhajoby DP III. (obhajoba a reakce ve vědecké diskusi).
Literatura
  povinná literatura
 • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2005. ISBN 80-86429-40-7. info
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. info
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
 • Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
Výukové metody
akademické psaní
Metody hodnocení
Posouzení napsaného textu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP19