UBKVKKNP02 Česká literatura po roce 1989

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každé liché pondělí 16:25–19:40 318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKVKKNP02/A: Út 15:35–17:10 318, J. Chrobák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v české próze a poezii po roce 1989.
Výstupy z učení
Student je schopen: - pojednat o hlavních proudech české poezie po roce 1989 - popsat hlavní proudy české prózy po roce 1989 - vyjmenovat hlavní představitele a klíčová díla
Osnova
 • 1. Poezie v letech 1989–2000 2. Diferenciace – básnické stopy (pojetí J. Trávníčka) 3. Poezie v první dekádě nového tisíciletí 4. Básnická obyčejnost x angažovanost 5. Nové mediální korelace a performance 6. Autenticitní próza, deníky a memoáry 7. Fantaskní (imaginativní) prózy 8. Historické prózy, rodové ságy a kroniky 9. Feministické prózy, ženy o ženách (a pro ženy) 10. Komercionalizace literatury, detabuizace erotiky 11. Sci-fi a fantasy 12. Reflexivní prózy 13. Objevy a naděje
Literatura
  povinná literatura
 • MACHALA, L. (ed.). Panorama české literatury 2 (po roce 1989). Praha, 2015. info
 • MACHALA, L. Literární bludiště - bilance polistopadové prózy. Praha: Brána: Knižní klub, 2001. info
 • MACHALA, L. Česká próza 90. let. Brno: CERM, 1999. info
  doporučená literatura
 • BALAŠTÍK, M. Postgenerace. Brno, 2010. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha, 1995. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKVKKNP02