UCJNNPTPE Testen, Prüfen, Evaluieren

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenty se seznámí s evaluací výuky a žáků, autoevaluací, plánováním, průběhem a vyhodnocováním testů a zkoušek z cizích jazyků. Posluchači se naučí vytvářet různé druhy testů a testovacích baterií a vyhodnocovat je tak, aby byl zajištěn optimální průběh učení. Poznají zásady tvorby jazykových testů, jejich provádění a vyhodnocování. Pro přípravu ústních zkoušek budou umět pracovat s otázkami, hodnotit a klasifikovat výkony žáků. Seznámení se s metodami vědeckého výzkumu v oblasti testování je přípravou pro případnou vlastní badatelskou činnost studentů.
Výstupy z učení
Posluchači se v praktických cvičeních naučí tvořit, opravovat testy a vyhodnocovat jejich výsledky, vést zkoušky a hodnotit výkony respondentů, vést záznamy a orientovat se ve statistickém zpracování výsledků.
Osnova
 • 1. Zkoušení a testování, definice, funkce
 • 2. Typy hodnocení a testování
 • 3. Kritéria testů a zkoušek
 • 4. Typologie testových otázek
 • 5. Cíle výuky a obsah testů
 • 6. Testování a hodnocení čtení s porozuměním
 • 7. Testování a hodnocení poslechu s porozuměním
 • 8. Testování a hodnocení ústního projevu
 • 9. Testování a hodnocení písemného projevu
 • 10. Didaktický test řečových dovedností
 • 11. Testování gramatiky
 • 12. Testování slovní zásoby
 • 13. Závěrečné shrnutí, diskuse, evaluace
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
vypracování vlastního testu pro hodnocení jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, včetně jeho hodnocení

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPTPE