UHVHMBP026 Nejnovější dějiny I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurs poskytuje základní znalosti o světovém vývoji po roce 1938. Zaměřuje se na příčiny vzniku a období druhé světové války a základní vývojové tendence po roce 1945. Akcentován bude vývoj mezinárodních vztahů v bipolárně rozděleném světě do roku 1990, studená válka, hospodářské a sociální proměny po roce 1945, problematika evropské integrace. Obsah předmětu je naznačen v tezích jednotlivých přednášek. Vybraná témata dále rozvíjí seminář k nejnovějším dějinám.
Výstupy z učení
Přednáškový kurs poskytuje základní znalosti o světovém vývoji po roce 1938. Zaměřuje se na příčiny vzniku a období druhé světové války a základní vývojové tendence po roce 1945. Akcentován bude vývoj mezinárodních vztahů v bipolárně rozděleném světě do roku 1990, studená válka, hospodářské a sociální proměny po roce 1945, problematika evropské integrace. Obsah předmětu je naznačen v tezích jednotlivých přednášek. Vybraná témata dále rozvíjí seminář k nejnovějším dějinám.
Osnova
 • 1. Cíl předmětu, prameny a literatura.
 • 2. Příčiny druhé světové války a formování válčících bloků.
 • 3. Holocaust a jeho ukotvení v historii.
 • 4. Zápas o poválečné uspořádání světa (1943-1945).
 • 5. Počátky studené války (1945-1947).
 • 6. „Horká“ studená válka (1948-1953).
 • 7. „Tání“ a „námraza“ v mezinárodních vztazích (1953-1959).
 • 8. Neklidná „šedesátá“.
 • 9. Poslední dvě dekády studené války.
 • 10. Integrační proces v západní Evropě.
 • 11. Formování a proměny sovětského bloku.
 • 12. Principy poválečné světové ekonomiky.
 • 13. Závěrečné shrnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • DURMAN, K. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938 - 1991 I. Praha: Karolinum, 2004. info
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství. Praha, 2009. info
 • LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997. info
 • NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha 2000. info
 • SNYDER Timothy. Černá zem. Holocaust - Historie a varování. Praha, 2015. info
 • VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav. Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000. info
  doporučená literatura
 • Bellamy, Chris. Absolutní válka. Praha, 2011. info
 • BERGHE, Y. Vanden. Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990). Praha 1996. info
 • BREITMAN, R. Architekt "konečného řešení" (Himmler a vyvraždění evropských Židů). Praha, Argo 2004. info
 • Brooker, Ch Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti. Brno 2006.
 • Browning, Ch. R. Obyčejní muži. Praha 2002.
 • DURMAN, K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, Karolinum, 1998. info
 • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Praha, 2015. info
 • Eichler, J. Od Sarajeva po Hirošimu. Praha 2014.
 • JOHNSON, P. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-07-3. info
 • LOWE Keith. Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce. Praha, 2015. info
 • NÁLEVKA, V. Druhá světová válka. Praha: Triton, 2003. info
 • PLECHANOVÁ, B. a FIDLER, J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a po, 1997. ISBN 80-85241-79-X. info
 • ROSEMAN, M. Setkání ve vile u jezera: Konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky. Praha: Dokořán, 2003. info
 • Skřivan, A. Japonská válka 1931-1945. Praha 1997.
  neurčeno
 • SNYDER, T. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha, 2013. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse k přednášce, studium povinné literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.