UCJITBP321 Italská literatura 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován hlavním literárním proudům a směrům italské literatury 19. století. Cílem přednášky je charakterizovat dané období, zařadit jeho jednotlivé představitele do literárního i společensko-politického rámce a přiblížit jejich literární tvorbu z hlediska žánrů i tvůrčích postupů. Cílem seminářů je analýza předem zadané ukázky literárního díla, která má vyústit ve společnou diskusi.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 19. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
 • 1. Il primo Ottocento: contesto storico e culturale
 • 2. La questione della lingua e Alessandro Manzoni
 • 3. I classici del romanticismo italiano: Alessandro Manzoni
 • 4. I classici del romanticismo italiano: Giacomo Leopardi
 • 5. La prosa nel periodo del Risorgimento: l’opera di Ippolito Nievo
 • 6. La poesia nel periodo del Risorgimento: la lirica patriottica e l’opera lirica
 • 7. La poesia dialettale
 • 8. Il secondo Ottocento: contesto storico e culturale
 • 9. La scapigliatura e il romanzo verista di Verga
 • 10. La poesia dell’ultimo Ottocento
 • 11. Le correnti del decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio
 • 12. Le correnti del decadentismo italiano: Giovanni Pascoli
 • 13. Revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Voll. V-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70 %), domácí příprava zadaných textů, ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP321