UIMOIBP047 Praktikum ze základů informatiky II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP047/A: Út 16:25–18:00 LEI, L. Ciencialová, A. Novotná
UIMOIBP047/B: Út 13:05–14:40 LEI, L. Ciencialová, A. Novotná
UIMOIBP047/C: Út 14:45–16:20 LEI, A. Novotná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnout základy používání softwaru pro úpravu a vytváření grafiky, prezentací a multimédií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní rysy počítačové grafiky;
- vykonat jednoduché úpravy rastrového obrázku;
- vytvořit jenoduchou vektorovou grafiku případně v kombinaci s rastrovou grafikou
- vytvořit prezentaci na dané téma a upravit ji podle zvoleného způsobu prezentování
- rozeznat základní mutlimediální formáty a určit vhodnost jejich použití
Osnova
 • 1. Software pro úpravu a vytváření grafiky - základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití, konverze mezi formáty, úprava fotografií v rastrovém grafickém editoru, otočení, oříznutí, jas, kontrast, úprava histogramu, úprava barevnosti, doostření, lokální úpravy chyb, skvrn, odstranění červených očí, vektorový graficky editor, vytváření vektorového obrázku, zásady správné úpravy grafických dokumentů.
 • 2. Software pro vytváření prezentací - příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro tvorbu prezentací, vytvoření a nastavení prezentace, zásady zpracování počítačové prezentace, export vytvořené prezentace, vytvoření webové stránky exportem z aplikačního programu, provázání dokumentů odkazy.
 • 3. Multimédia - základní pojmy a principy z oblasti multimédií, multimediální formáty souborů, princip digitálního zvuku, obrazu, komprese multimediálních souborů, formáty zvukových souborů, videosouborů, jejich vlastnosti, získávání a přehrávání multimediálních souborů, převody formátů multimediálních souborů.
Literatura
  povinná literatura
 • DAVIS, Harold. Skrytá síla Photoshopu: pokročilé techniky postprodukce digitálních fotografií. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4344-5. 2014. info
  doporučená literatura
 • ANTON, Kelly Kordes a CRUISE, John. Adobe InDesign CC: oficiální výukový kurz. Překlad Marcel Goliaš. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2017. 472 stran. ISBN 978-80-251-4857-0.
 • WOOD, Brian. Adobe Illustrator: oficiální výukový kurz. Překlad Marcel Goliaš. 1. vydání. V Brně: Computer Press, 2022. 471 stran. ISBN 978-80-251-5062-7.
 • FAULKNER, Andrew a CHAVEZ, Conrad. Adobe Photoshop: oficiální výukový kurz. Překlad Marcel Goliaš. 1. vydání. V Brně: Computer Press, 2022. 407 stran. ISBN 978-80-251-5079-5.
 • JOHN, Peter. Microsoft Office 2021 for beginners & advanced learners: a step-by-step practical guide to mastering Word, Excel & Powerpoint 2021, 2021. 749 stran. ISBN 979-8-7935-2581-7.
 • BARTON, Joseph. Microsoft Office 365 [9 in 1]: the most updated all-in-one guide from beginner to expert to master everything you need to know about Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Publisher and more, 2021. 98 stran. ISBN 979-8-8465-0346-5.
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Praktikum v počítačové učebně
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Pro získání zápočtu je potřeba získat více než 50 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP047