UIMOIBP047 Praktikum ze základů informatiky II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP047/A: Út 14:45–16:20 LEI, Út 14:45–16:20 LAID, L. Ciencialová, A. Novotná
UIMOIBP047/B: St 13:05–14:40 LEI, St 13:05–14:40 LAID, L. Ciencialová, A. Novotná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnout základy používání softwaru pro úpravu a vytváření grafiky, prezentací a multimédií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní rysy počítačové grafiky;
- vykonat jednoduché úpravy rastrového obrázku;
- vytvořit jenoduchou vektorovou grafiku případně v kombinaci s rastrovou grafikou
- vytvořit prezentaci na dané téma a upravit ji podle zvoleného způsobu prezentování
- rozeznat základní mutlimediální formáty a určit vhodnost jejich použití
Osnova
 • 1. Software pro úpravu a vytváření grafiky - základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití, konverze mezi formáty, úprava fotografií v rastrovém grafickém editoru, otočení, oříznutí, jas, kontrast, úprava histogramu, úprava barevnosti, doostření, lokální úpravy chyb, skvrn, odstranění červených očí, vektorový graficky editor, vytváření vektorového obrázku, zásady správné úpravy grafických dokumentů.
 • 2. Software pro vytváření prezentací - příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro tvorbu prezentací, vytvoření a nastavení prezentace, zásady zpracování počítačové prezentace, export vytvořené prezentace, vytvoření webové stránky exportem z aplikačního programu, provázání dokumentů odkazy.
 • 3. Multimédia - základní pojmy a principy z oblasti multimédií, multimediální formáty souborů, princip digitálního zvuku, obrazu, komprese multimediálních souborů, formáty zvukových souborů, videosouborů, jejich vlastnosti, získávání a přehrávání multimediálních souborů, převody formátů multimediálních souborů.
Literatura
  povinná literatura
 • DAVIS, Harold. Skrytá síla Photoshopu: pokročilé techniky postprodukce digitálních fotografií. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4344-5. info
  doporučená literatura
 • Adobe Creative Team. Adobe photoshop CS6: Oficiální výukový kurz. ISBN 9788025137369. info
 • Kelby Scott. Digitální fotografie v Adobe Photoshop CS6. ISBN 9788025137932. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • LOWE, Doug. PowerPoint 2016 for dummies. Hoboken, NJ: John Wiley, 2016. info
 • Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. Adobe Press, 2012. ISBN 9780321827333. info
 • TŮMA, T. Počítačová grafika a design: Průvodce začínajícího grafika. Brno: Computer Press, 2007. info
 • BŘÍZA, V. PowerPoint 2007. Podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2178-1. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Praktikum v počítačové učebně
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Pro získání zápočtu je potřeba získat více než 50 % bodů z úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP047