UHVHMBP038 Ochrana přírodního dědictví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 10:35–12:10 M6
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje výklad ochrany a dokumentace přírodního dědictví (přírody a krajiny) v regionálním a globálním měřítku. Seminář zprostředkuje na příkladu konkrétních problémů ochrany přírodního dědictví základní znalosti a dovednosti potřebné k chápání problematiky ochrany přírody a krajiny.
Osnova
 • 1. Filozofické a etické principy ochrany přírody.
 • 2. Historie ochrany přírody a krajiny ve světě a v ČR.
 • 3. Vztah ochrany přírodního dědictví a památkové péče.
 • 4. Biologická rozmanitost a její hodnocení.
 • 5. Hlavní faktory ohrožení biologické diverzity a příčiny vymírání druhů.
 • 6. Druhová a územní ochrana přírody v ČR. Legislativní zabezpečení ochrany přírody a krajiny v ČR.
 • 7. Dokumentace a monitorování stavu a ohrožení biologické diverzity.
 • 8. Mezinárodní programy, dohody a monitorující organizace. Ekologické sítě v rámci Evropy a program Natura 2000.
 • 9. Globální a regionální priority ochrany přírodního dědictví. Červené seznamy a knihy ohrožených druhů.
 • 10. Management ochrany přírodního dědictví. Cestovní ruch a přírodní dědictví.
 • 11. Přírodní a kulturní dědictví UNESCO.
 • 12. Ochrana přírodního dědictví a trvale udržitelný rozvoj.
 • 13. Zapojení komunit do plánování správy a ochrany přírodního dědictví.
Literatura
  povinná literatura
 • Patzelt, Z. Národní parky České republiky. Praha 2011.
 • PRIMACK, R.B., KINDLMANN, P. a JERSÁKOVÁ, J. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-595-0. info
  doporučená literatura
 • Anděra, M. Národní parky Evropy. Praha 2008.
 • Burton, R.:. Poslední bašty přírody. Praha, 1995. info
 • Gobel, P.:. Přírodní parky pod záštitou UNESCO. Praha, 1999. info
 • Grazzini, G.:. Národní parky světa. Praha, 1994. info
 • Kučová, V. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha 2009.
 • Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J.:. Biologické principy ochrany přírody. Praha, 2001. info
 • Wilson, E.O.:. Rozmanitost života. Praha, 1995. info
  neurčeno
 • Moldan, B. Podmaněná planeta. Praha, 2009. info
 • Moldan, B. .: Příroda a civilizace - životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha, 1997. info
Metody hodnocení
Písemný test. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP038