UCJAMCA1 Americká literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se soustřeďuje na vývoj americké literatury od 17. století do konce 19. století a podává historický přehled vývoje americké literatury. Úkolem je přiblížit studentům významná díla americké literatury především z hlediska praktického. Důraz je tedy kladen na četbu a práci s konkrétními texty, jejíž součástí je textová analýza a její interpretace v kontextu americké literatury a kultury jako celku. Zvláštní pozornost je věnována pokusu definovat specifika amerického písemnictví, jeho inspiračním zdrojům a vzájemným propojením, ale i postupnému vývoji od závislosti na "mateřské" literatuře britské k samostatnosti a cestě k pluralitní, multikulturní povaze americké literatury současnosti.
Osnova
 • 1) Colonial Literature
  2) Literature of American Revolution
  3) Transcendentalism
  4)The Origins of African-American Literature
  5) Modern American Poetry: Walt Whitman
  6) Modern American Poetry: Emily Dickinson
  7) Modern American Short Story and Poetry: Edgar Allan Poe
  8) The Origins of the American Novel: Nathaniel Hawthorne
  9)The Origins of the American Novel: Herman Melville
  10) 19th Century Realism
  11) Early Modernism
  12) Naturalism
Literatura
  doporučená literatura
 • Procházka, Martin, Quinn, Justin. Lectures on American Literature. 2012. info
 • Castronovo. The Oxford Handbook of nineteenth-century American literature. New York, 2012. ISBN 9780199730438. info
 • Ruland. Od puritanismu k postmodernismu. Praha, 1998. info
Metody hodnocení
docházka 75%, aktivní účast na semináři, prezentace, písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJAMCA1