Historie-muzeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 100 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 100 %
FPF:UHVD0001 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 100 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 100 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 100 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVM1017 Aplikovaná muzeologie I • 100 %
FPF:UHVM1030 Muzejní konzervace a restaurování I • 100 %
FPF:UHVM1035 Sbírkotvorná činnost • 100 %
FPF:UHVM1096 Preventivní konzervace • 100 %
FPF:UHV10020 Základy antické kultury • 100 %
4. semestr
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 100 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 100 %
FPF:UHVM1016 Hmotná kultura II • 100 %
FPF:UHVM1019 Historická muzeologie • 100 %
FPF:UHVM1021 Muzeologický seminář II • 100 %
FPF:UHVM1031 Muzejní konzervace a restaurování II • 100 %
FPF:UHVM1033 Muzejní konzervace a restaurování IV • 100 %
FPF:UHVM1034 Muzejní prezentace • 100 %
FPF:UHVM1042 Úvod do studia dějin umění • 100 %
FPF:UHVM1045 Etnologie a muzeum II • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 60 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 40 %
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 40 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 40 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 20 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 20 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 20 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 20 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 20 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 20 %
FPF:UHVHPPBP21 Architektonická typologie a tvarosloví • 20 %
FPF:UHVHPPBP33 Památkové zájmy a společnost • 20 %
FPF:UHVM1038 Kulturní dědictví a životní prostředí I • 20 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:HKDRPNP018 Realizace volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví • 33 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 33 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 33 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 33 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 33 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 33 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 33 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 33 %
FPF:UHVM0035 Seminář pro bakalářskou práci • 33 %
FPF:UHVM1021 Muzeologický seminář II • 33 %
FPF:UHVM1036 Ochrana sbírek • 33 %
FPF:UHVM1037 Muzejní management a marketing • 33 %
FPF:UHVM1039 Kulturní dědictví a životní prostředí II • 33 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2024 17:23

Všechny obory fakulty